Brilduiker, Bucephala clangula - foto: Harvey van Diek

Brilduiker

Bucephala clangula - Common Goldeneye
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
5-10 (2013-2015)
Geschat maximum winter
12.000-16.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
3900-10.800, mrt (2012-2017)
Ramsar 1%
11400