Grote Karekiet, Acrocephalus arundinaceus - foto: Harvey van Diek

Grote Karekiet

Acrocephalus arundinaceus - Great Reed Warbler
Rode lijst
Bedreigd
Broedpopulatie
90-110 (2019)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend