Bonte Strandloper, Calidris alpina - foto: Harvey van Diek

Bonte Strandloper

Calidris alpina - Dunlin
Rode lijst
-
Broedpopulatie
1 (2019)
Geschat maximum winter
230.000-430.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
370.000-560.000, sep-okt (2012-2017)
Ramsar 1%
13300