Kievit, Vanellus vanellus - foto: Harvey van Diek

Kievit

Vanellus vanellus - Northern Lapwing
Rode lijst
-
Broedpopulatie
110.000-160.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
240.000-340.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
350.000-760.000, nov (2012-2017)
Ramsar 1%
72300