Zilverplevier, Pluvialis squatarola - foto: Harvey van Diek

Zilverplevier

Pluvialis squatarola - Grey Plover
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
28.000-31.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
52.800-79.400, mei (2012-2017)
Ramsar 1%
2000