Zilverplevier, Pluvialis squatarola - foto: Harvey van Diek

Zilverplevier

Pluvialis squatarola - Grey Plover
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
25.700-35.300 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
73.600-86.800, mei (2016-2021)
Ramsar 1%
2000