Rosse Grutto, Limosa lapponica - foto: Harvey van Diek

Rosse Grutto

Limosa lapponica - Bar-tailed Godwit
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
61.000-76.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
130.000-200.000, mei (2012-2017)
Ramsar 1%
5000