Rosse Grutto, Limosa lapponica - foto: Harvey van Diek

Rosse Grutto

Limosa lapponica - Bar-tailed Godwit
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
57.400-70.600 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
160.000-200.000, mei (2016-2021)
Ramsar 1%
5000