Grote Zaagbek, Mergus merganser - foto: Harvey van Diek

Grote Zaagbek

Mergus merganser - Common Merganser
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
7000-14.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
2000-4300, mrt (2012-2017)
Ramsar 1%
2100