Grote Zaagbek, Mergus merganser - foto: Harvey van Diek

Grote Zaagbek

Mergus merganser - Common Merganser
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
4400-9100 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
1900-4900, mrt (2016-2021)
Ramsar 1%
2100