Middelste Zaagbek, Mergus serrator - foto: Harvey van Diek

Middelste Zaagbek

Mergus serrator - Red-breasted Merganser
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
55-80 (2013-2015)
Geschat maximum winter
10.000-11.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
5100-7100, nov,mrt (2012-2017)
Ramsar 1%
860