{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen

Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Aalscholverjabroedenparen1559189919251099932100 1990-~
Blauwborstjabroedenparen227302214195272? 1990-~
Blauwe Kiekendiefjabroedenparen000000 1990--~
Bruine Kiekendiefjabroedenparen626470533640 1990+0
Dodaarsjabroedenparen647000 1990~~
Grote Karekietjabroedenparen000000 199000
Grote Zilverreigerjabroedenparen1712401801427198 1990+++
Kleine Zilverreigerjabroedenparen000000 19900~
Lepelaarjabroedenparen15721556280 1990~~
Porseleinhoenjabroedenparen192681500 1990~~
Rietzangerjabroedenparen6613266176209? 1990-~
Roerdompjabroedenparen1211101222 1990---
Snorjabroedenparen344360485469493? 19900~
Woudaapjabroedenparen000000 19900~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Bergeendjafoeragerenseiz. gem.81846810999240 19800+
Brandgansjafoeragerenseiz. gem.690331973962422182475325 1980++++
Brandgansjaslapenseiz. max.1858312559452910952650025499 2011~
Goudplevierneefoeragerenseiz. gem.5481142123113671295 1981++~
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.466448484715557842294195 1980-0
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.44235671639090362704112676 2011++
Grote Zilverreigerjafoeragerenseiz. gem.140115109825390 1980++~
Gruttojafoeragerenseiz. gem.38216099112225 1983-~
Gruttojaslapenseiz. max.??????
Kemphaanjaslapenseiz. max.157160551281975 1983~~
Kievitneefoeragerenseiz. gem.210416023827943601475 1980++~
Kleine Zwaanneefoeragerenseiz. gem.1010024 1980+~
Kluutjafoeragerenseiz. gem.1712326156357 1980++++
Kolgansjafoeragerenseiz. gem.34107791283333 1980--
Kolgansjaslapenseiz. max.17813227318765550951749625347 2011~
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.162134514280216174 1980++~
Kuifeendjaslapenseiz. max.167071830077102060018380180 1994~~
Lepelaarjafoeragerenseiz. gem.403172294217 1980++--
Nonnetjejaslapenseiz. max.26696412407 1994---
Pijlstaartjafoeragerenseiz. gem.111491312854 1980-~
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.230188678757516521811 1980++~
Smientjaslapenseiz. gem.5702283530683584755 1980+~
Tafeleendjaslapenseiz. max.65979995106901312011817995 1994+~
Wilde Zwaanjafoeragerenseiz. gem.456546 19800~
Wilde Zwaanjaslapenseiz. max.1282114232 2012~
Wintertalingjafoeragerenseiz. gem.182824401620196836226938 1980++++
Zeearendjafoeragerenseiz. max.5585610 1989++