Grote Stern, Thalasseus sandvicensis - foto: Harvey van Diek

Grote Stern

Thalasseus sandvicensis - Sandwich Tern
Rode lijst
Kwetsbaar
Broedpopulatie
19.400-19.500 (2019)
Geschat maximum winter
15-30 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
10.000-50.000 (2008-2012)
Ramsar 1%
1700