Eider, Somateria mollissima - foto: Harvey van Diek

Eider

Somateria mollissima - Common Eider
Rode lijst
-
Broedpopulatie
3480-3580 (2018)
Geschat maximum winter
28.100-99.000 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
15.000-84.300, nov (2016-2021)
Ramsar 1%
7200