Eider, Somateria mollissima - foto: Harvey van Diek

Eider

Somateria mollissima - Common Eider
Rode lijst
-
Broedpopulatie
3480-3580 (2018)
Geschat maximum winter
97.000-110.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)
Ramsar 1%
9800