Geoorde Fuut, Podiceps nigricollis - foto: Harvey van Diek

Geoorde Fuut

Podiceps nigricollis - Black-necked Grebe
Rode lijst
-
Broedpopulatie
450-510 (2019)
Geschat maximum winter
940-1600 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
2200-4500, aug-sep (2012-2017)
Ramsar 1%
1800