{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Biesbosch

Natura 2000-gebied Biesbosch

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Aalscholverjabroedenparen000096 1990~~
Blauwborstjabroedenparen?{721}??388? 1990-~
Bruine Kiekendiefjabroedenparen202121232018 1990-0
IJsvogeljabroedenparen282522184534 1990+~
Porseleinhoenjabroedenparen0611871 1990~~
Rietzangerjabroedenparen?{1190}??1168? 1990+~
Roerdompjabroedenparen3810121919 1990++~
Snorjabroedenparen3851735210585 19900~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Aalscholverjafoeragerenseiz. gem.657561504560758436 198000
Aalscholverjaslapenseiz. max.561624722482807492 2012~
Bergeendneefoeragerenseiz. gem.162239164199231234 1980++
Brandgansjafoeragerenseiz. gem.18821546?18902027977 1980++~
Brandgansjaslapenseiz. max.402927482174713701128636029 1999~~
Fuutjafoeragerenseiz. gem.1114119710318741081780 1980++
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.313234723274299634912080 1980+~
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.8349602911956968972788830 2012~
Grote Zaagbekjafoeragerenseiz. gem.10218869757258 19800~
Grote Zilverreigerjafoeragerenseiz. gem.164252129?14042 1980++~
Grote Zilverreigerjaslapenseiz. max.40081412265954222 2004~~
Gruttojafoeragerenseiz. gem.?167?100189197 19800~
Gruttojaslapenseiz. max.26959501515416?134 2010--
Kievitneefoeragerenseiz. gem.2225305710321078808852 19800~
Kleine Zwaanjafoeragerenseiz. gem.93???? 1980~~
Kleine Zwaanjaslapenseiz. max.462314153717939896 2011-
Knobbelzwaanneefoeragerenseiz. gem.703805667747814900 1980++0
Kokmeeuwneefoeragerenseiz. gem.164813031861183318312655 1980++
Kolgansjafoeragerenseiz. gem.1689992??923288 1980--
Kolgansjaslapenseiz. max.291784444789615240394417919654 199900
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.476751174511387160696068 1980++++
Kuifeendjafoeragerenseiz. gem.645079098803657066607791 1980++
Lepelaarjafoeragerenseiz. gem.142158869012049 1994+~
Meerkoetjafoeragerenseiz. gem.663768976889836075475852 1980++
Nonnetjejafoeragerenseiz. gem.1999??1818 1980+~
Pijlstaartjafoeragerenseiz. gem.176424210239244172 1980++
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.5291217??701259 1980+~
Smientjaslapenseiz. gem.287045292339202830151242 1980+-
Tafeleendjafoeragerenseiz. gem.221291148134196163 1980-0
Visarendjafoeragerenseiz. max.13111161215 1998++
Wilde Eendjafoeragerenseiz. gem.241625902131226420711357 1980--
Wintertalingjafoeragerenseiz. gem.418355063097240839423627 1980++
Zeearendjafoeragerenseiz. max.65610127 1989++++