{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vossemeer

Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vossemeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Grote Karekietjabroedenparen16121181013 1990---
Porseleinhoenjabroedenparen??0?0? 1990-~
Roerdompjabroedenparen121032 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Aalscholverjafoeragerenseiz. gem.516303310589723553 1980++~
Aalscholverjaslapenseiz. max.2151????? 2008~~
Fuutjafoeragerenseiz. gem.245252222219234249 1980+0
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.17291801117213891185994 1980++~
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.???500?
Grote Zaagbekjafoeragerenseiz. gem.373337374332 1980-~
Gruttojafoeragerenseiz. gem.5641?4320 1985~--
Gruttojaslapenseiz. max.8001245550125000 2009--
Kievitneefoeragerenseiz. gem.377449652554397239 1983+~
Kleine Zwaanjafoeragerenseiz. gem.11??0? 1980--
Kleine Zwaanjaslapenseiz. max.??????
Kluutneefoeragerenseiz. gem.1244730 1995~--
Knobbelzwaanneefoeragerenseiz. gem.569546604608553368 1980++~
Kokmeeuwneefoeragerenseiz. gem.607504644582398488 19830-
Kolgansjafoeragerenseiz. gem.18463?1233123 19800--
Kolgansjaslapenseiz. max.??????
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.1247124580112361160879 1984++~
Kuifeendjafoeragerenseiz. gem.254020623881129119872481 19800~
Lepelaarjafoeragerenseiz. gem.21516525 1987+-
Meerkoetjafoeragerenseiz. gem.188020261826113214541528 1980+0
Nonnetjejafoeragerenseiz. gem.154?743 1980--
Pijlstaartjafoeragerenseiz. gem.1840?496131 1985+~
Reuzensternjaslapenseiz. max.71000016 1989~~
Slobeendneefoeragerenseiz. gem.1361983511 1985+~
Tafeleendjafoeragerenseiz. gem.2481161338480111 1980---
Toendrarietgansjaslapenseiz. max.?1666????
Visarendjafoeragerenseiz. max.222343 1998+0
Wilde Eendneefoeragerenseiz. gem.1732149313389871040776 1980--
Wintertalingjafoeragerenseiz. gem.116113194735554 1984+--