Dwergmeeuw, Hydrocoloeus minutus - foto: Harvey van Diek

Dwergmeeuw

Hydrocoloeus minutus - Little Gull
Rode lijst
Ernstig bedreigd
Broedpopulatie
1 -3 (2020-2022)
Geschat maximum winter
200-20.500 (2018-2021)
Geschat maximum doortrek
44.400-200.000, apr (2018-2021)
Ramsar 1%
1300