Zwartkopmeeuw, Ichthyaetus melanocephalus - foto: Harvey van Diek

Zwartkopmeeuw

Ichthyaetus melanocephalus - Mediterranean Gull
Rode lijst
-
Broedpopulatie
3200-6700 (2020-2022)
Geschat maximum winter
30-60 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend
Ramsar 1%
2400