Watersnip, Gallinago gallinago - foto: Harvey van Diek

Watersnip

Gallinago gallinago - Common Snipe
Rode lijst
Bedreigd
Broedpopulatie
1000-1500 (2013-2015)
Geschat maximum winter
10.000-20.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
10.000-50.000 (2008-2012)
Ramsar 1%
100000