Boomleeuwerik, Lullula arborea - foto: Harvey van Diek

Boomleeuwerik

Lullula arborea - Woodlark
Rode lijst
-
Broedpopulatie
4300-5300 (2013-2015)
Geschat maximum winter
300-500 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
500-2000 (2008-2012)