Veldleeuwerik, Alauda arvensis - foto: Harvey van Diek

Veldleeuwerik

Alauda arvensis - Eurasian Skylark
Rode Lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
35.000-45.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
10.000-40.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)