Noordse Stern, Sterna paradisaea - foto: Harvey van Diek

Noordse Stern

Sterna paradisaea - Arctic Tern
Rode lijst
Bedreigd
Broedpopulatie
685-710 (2023)
Geschat maximum winter
0-0 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
460-10.600, aug,apr (2016-2021)
Ramsar 1%
31000