Noordse Stern, Sterna paradisaea - foto: Harvey van Diek

Noordse Stern

Sterna paradisaea - Arctic Tern
Rode lijst
Bedreigd
Broedpopulatie
770-790 (2019)
Geschat maximum doortrek
500-2000 (2008-2012)
Ramsar 1%
31000