Kleine Mantelmeeuw, Larus fuscus - foto: Otto de Vries

Kleine Mantelmeeuw

Larus fuscus - Lesser Black-backed Gull
Rode lijst
-
Broedpopulatie
75.000-90.000 (2019)
Geschat maximum winter
500-1500 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
200.000-1.000.000 (2008-2012)
Ramsar 1%
6300