Kleine Mantelmeeuw, Larus fuscus - foto: Harvey van Diek

Kleine Mantelmeeuw

Larus fuscus - Lesser Black-backed Gull
Rode lijst
-
Broedpopulatie
75.000-90.000 (2019)
Geschat maximum winter
530-1240 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
94.600-260.000, jul-aug,apr-mei (2016-2021)
Ramsar 1%
5800