Kwartelkoning, Crex crex - foto: Harvey van Diek

Kwartelkoning

Crex crex - Corn Crake
Rode lijst
Bedreigd
Broedpopulatie
50-60 (2020)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend
Ramsar 1%
62200