Wilde Zwaan, Cygnus cygnus - foto: Harvey van Diek

Wilde Zwaan

Cygnus cygnus - Whooper Swan
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
1 (2020)
Geschat maximum winter
2800-4900 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
540-860, nov,mrt (2016-2021)
Ramsar 1%
1400