Grote Zilverreiger, Ardea alba - foto: Harvey van Diek

Grote Zilverreiger

Ardea alba - Great Egret
Rode lijst
-
Broedpopulatie
285-300 (2019)
Geschat maximum winter
4900-9500 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
5800-12.300, okt (2012-2017)
Ramsar 1%
780