{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Dwingelderveld

Natura 2000-gebied Dwingelderveld

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Boomleeuwerikjabroedenparen6975818791112 1990++
Dodaarsjabroedenparen9310189958478 1990++
Geoorde Fuutjabroedenparen363512181511 19900~
Paapjejabroedenparen283234272426 19900~
Roodborsttapuitjabroedenparen179211223204234252 1990+++
Tapuitjabroedenparen233237 1990--~
Zwarte Spechtjabroedenparen91112121012 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Kievitneefoeragerenseiz. gem.78631061687268 2000~~
Kleine Zwaanjaslapenseiz. max.1476002 1993----
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.13201313834 2000++
Toendrarietgansjaslapenseiz. max.7200520078001100048005200 1993+~
Wintertalingjafoeragerenseiz. gem.110199175107102136 20000+