Bosuil, Strix aluco - foto: Harvey van Diek

Bosuil

Strix aluco - Tawny Owl
Rode lijst
-
Broedpopulatie
4500-5500 (2013-2015)
Geschat maximum winter
14.000-18.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig