{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Gestuwde Maas

Overig - watervogelmonitoringgebied Gestuwde Maas

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.1884109210151634147314721586 1980+++
Black-headed Gullfoeragerenseiz. gem.3293387038464557379141753660 1980-0
Common Pochardfoeragerenseiz. gem.107818372377952 1980--
Eurasian Cootfoeragerenseiz. gem.3073283425022416213529692651 19800+
Gadwallfoeragerenseiz. gem.255289316352392641688 1980++++
Great Cormorantfoeragerenseiz. gem.199200236232259308304 1980++~
Great Crested Grebefoeragerenseiz. gem.255294311336233295289 1980++
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.7977460453595970593246953271 1980++~
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.7680531650724483545660157066 1980++~
Mallardfoeragerenseiz. gem.2362182417501770190418681691 1980-0
Mew Gullfoeragerenseiz. gem.310533504448477506318 19800~
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.1029498104120173151 1980+0
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.831858550698473662302 1980--
Northern Shovelerfoeragerenseiz. gem.19152936285850 1980++++
Tufted Duckfoeragerenseiz. gem.9471012842751678737746 1980+0
Tundra Bean Goosefoeragerenseiz. gem.714939130910626321276742 1980+~
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.70211?0 1980----