{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Gestuwde Maas

Overig - watervogelmonitoringgebied Gestuwde Maas

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.163414721473158218781676 1980+++
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.446036393900339735403137 1980-0
Common Pochardneefoeragerenseiz. gem.734079549387 1980--
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.245821962970268326922495 198000
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.367399636686911675 1980++++
Great Cormorantneefoeragerenseiz. gem.227252295293311295 1980+++
Great Crested Grebeneefoeragerenseiz. gem.338240295292299259 1980++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.596959294689326437945291 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.447154355967700851246278 1980++~
Mallardneefoeragerenseiz. gem.177418941847167414601470 1980-0
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.401453397229447297 19800~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.104119174150154185 1980++
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.700461655296510225 1980---
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.362857494841 1980++++
Tufted Duckneefoeragerenseiz. gem.762700739758699734 1980+0
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.10626321276740766163 1980+~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.11?00? 1980----