{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Lek: Wijk bij Duurstede - Schoonhoven

Overig - watervogelmonitoringgebied Lek: Wijk bij Duurstede - Schoonhoven

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.3962301324142580276032532397 1980++~
Black-headed Gullfoeragerenseiz. gem.69692282610086571354765 1980-~
Black-tailed Godwitfoeragerenseiz. gem.?57162939?36 1980--
Eurasian Cootfoeragerenseiz. gem.869696714834729967770 1980-0
Eurasian Tealfoeragerenseiz. gem.216207243307219274272 1980+~
Eurasian Wigeonslapenseiz. gem.1986108488810856581136592 1980+--
Gadwallfoeragerenseiz. gem.319344339554476661520 1980+++
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.1808147917541852110116821150 1980++~
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.3120303026572888252526522608 1980++~
Mallardfoeragerenseiz. gem.886770476734635889588 1980-~
Mew Gullfoeragerenseiz. gem.390810412402366598583 1980+~
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.100688410471214647990528 1980-~
Northern Shovelerfoeragerenseiz. gem.1031241141141227866 1980+~