{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Lek: Wijk bij Duurstede - Schoonhoven

Overig - watervogelmonitoringgebied Lek: Wijk bij Duurstede - Schoonhoven

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.238625322644314123581724 1980++~
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.82410036571365766983 1980-0
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.152839?3657 19800-
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.707826722954768749 1980-0
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.244307221280273260 1980+~
Eurasian Wigeonneeslapenseiz. gem.88610816601178604539 1980+--
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.337550470655516562 1980+++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.17391830106116191112592 1980++-
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.263328552454258925661826 1980++~
Mallardneefoeragerenseiz. gem.477735636889591494 1980--
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.409396355582574286 1980+~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.10431207644986533496 1980--
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.114114121776672 1980+0