{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Veluwe

Natura 2000-gebied Veluwe

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Boomleeuwerik ja broeden paren ? {2502} ? ? {3450} ? 1990 0 +
Draaihals ja broeden paren ? [42] ? ? {87} ? 1990 0 ++
Duinpieper ja broeden paren 0 0 0 0 0 0 1990 -- 0
Grauwe Klauwier ja broeden paren ? [95] [90] [96] ? ? 1990 + ++
IJsvogel ja broeden paren ? [26] ? ? ? 32 1990 ~ ~
Nachtzwaluw ja broeden paren ? ? ? [900] ? ? 1990 + +
Roodborsttapuit ja broeden paren ? {1731} ? ? {1800} ? 1990 + 0
Tapuit ja broeden paren [2] [1] ? [7] ? [3] 1990 -- ~
Wespendief ja broeden paren [94] ? ? [86] ? ? 2017 ~ ~
Zwarte Specht ja broeden paren ? [430] ? ? {490} ? 1990 0 +