{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied

Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Porseleinhoenjabroedenparen193223252925 1990++++
Rietzangerjabroedenparen?????? 1990~
Roerdompjabroedenparen43151011 19900~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Brandgansneefoeragerenseiz. gem.17538891090185113061393 1980+++
Gruttoneefoeragerenseiz. gem.56134341025 2000~~
Kievitneefoeragerenseiz. gem.8651808210560125384 2000~~
Kleine Zwaanjafoeragerenseiz. gem.?00000 1980---
Kolgansjafoeragerenseiz. gem.196219841204221212701209 1980++~
Kolgansjaslapenseiz. max.????745324169 1993++
Pijlstaartneefoeragerenseiz. gem.252361564242 2000++
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.212265325266246304 2000+++
Smientjaslapenseiz. gem.19242081211221241154861 2000--
Toendrarietgansjafoeragerenseiz. gem.9620784503618 1980~~
Toendrarietgansneeslapenseiz. max.????28923155 2011-
Wilde Eendneefoeragerenseiz. gem.531569643653610604 2000--
Wintertalingneefoeragerenseiz. gem.9421312113910996601374 2000++