{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Deelen

Natura 2000-gebied Deelen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Bruine Kiekendiefjabroedenparen243544 1990--~
Purperreigerjabroedenparen10914131013 1990+~
Rietzangerjabroedenparen??????1990
Roerdompjabroedenparen111222 1990~~
Zwarte Sternjabroedenparen2101613423 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Brandgansjaslapenseiz. max.?6850120016250226025000 1999+~
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.102099410549141210911 1997++
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.?1380903165016001420 2012++
Grote Zilverreigerjaslapenseiz. max.233133?111123253 2003++++
Kolgansjaslapenseiz. max.?1982010820139401895016000 1999+~
Krakeendneefoeragerenseiz. gem.299154183338271335 2000+++
Nonnetjejafoeragerenseiz. gem.14131014128 2000--
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.13391256107354236 2000++
Smientjaslapenseiz. gem.746252839455260249 2000--
Wintertalingneefoeragerenseiz. gem.1567395141126127 2000--