{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Noordzeekustzone

Natura 2000-gebied Noordzeekustzone

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Bontbekplevier ja broeden paren [10] [12] [12] 16 18 17 1998 - ++
Dwergstern ja broeden paren 44 3 47 21 44 59 1990 + ~
Strandplevier ja broeden paren 6 5 [13] 23 20 19 1990 - ++Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Aalscholverjafoeragerenseiz. gem.8324271841109614121612 1994+~
Aalscholverjaslapenseiz. max.?????? 1999+
Bergeendjafoeragerenseiz. max.476195147564 1994----
Bontbekplevierjaslapenseiz. max.1622141712682085?1598 1995++++
Bonte Strandloperjaslapenseiz. max.23479419517201??? 1997~~
Drieteenstrandloperjafoeragerenseiz. gem.636418812987243719353577 1994++
Dwergmeeuwjafoeragerenuur gem.926361716427 1980+--
Eiderjafoeragerenmidwinter3197529376422024 1980+--
Grote Mantelmeeuwneefoeragerenseiz. gem.14389611049939438759 1994--
Kanoetjaslapenseiz. max.3854????4400 1997+~
Kluutjaslapenseiz. max.?????? 1995+
Kokmeeuwneefoeragerenseiz. gem.1221666968881058929921 199500
Parelduikerjafoeragerenseiz. gem.??????
Roodkeelduikerjafoeragerenuur gem.151716122121 1980+-
Rosse Gruttojaslapenseiz. max.96306001026??2793 1995+~
Scholeksterjaslapenseiz. max.2626?1425??? 1994~~
Steenloperjafoeragerenseiz. gem.39281396250223182 1994~~
Stormmeeuwneefoeragerenseiz. gem.2051418258462548427197158 199400
Topperjafoeragerenmidwinter600020 1992-~
Wulpjaslapenseiz. max.546250359417406501854 1995++~
Zilvermeeuwneefoeragerenseiz. gem.375611254915300218611254119561 199400
Zilverplevierjaslapenseiz. max.4862?2400748?1434 1997~~
Zwarte Zee-eendjafoeragerenmidwinter4036184148475247077231517413 1986+~