Woudaap, Ixobrychus minutus - foto: Harvey van Diek

Woudaap

Ixobrychus minutus - Little Bittern
Rode lijst
Ernstig bedreigd
Broedpopulatie
20-40 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend
Ramsar 1%
220