Woudaap, Ixobrychus minutus - foto: Harvey van Diek

Woudaap

Ixobrychus minutus - Little Bittern
Rode lijst
Ernstig bedreigd
Broedpopulatie
25-50 (2018-2020)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend
Ramsar 1%
150