Steenuil, Athene noctua - foto: Harvey van Diek

Steenuil

Athene noctua - Little Owl
Rode lijst
Kwetsbaar
Broedpopulatie
7500-8500 (2013-2015)
Geschat maximum winter
20.000-35.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig