Reuzenstern, Hydroprogne caspia - foto: Harvey van Diek

Reuzenstern

Hydroprogne caspia - Caspian Tern
Rode lijst
-
Geschat maximum doortrek
1-100 (2008-2012)
Ramsar 1%
50