Reuzenstern, Hydroprogne caspia - foto: Harvey van Diek

Reuzenstern

Hydroprogne caspia - Caspian Tern
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
0-0 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
130-160, aug (2016-2021)
Ramsar 1%
50