Stormmeeuw, Larus canus - foto: Harvey van Diek

Stormmeeuw

Larus canus - Mew Gull
Rode lijst
-
Broedpopulatie
2600-3000 (2020)
Geschat maximum winter
350.000-430.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
300.000-450.000, mrt (2012-2017)
Ramsar 1%
16400