Groenpootruiter, Tringa nebularia - foto: Harvey van Diek

Groenpootruiter

Tringa nebularia - Common Greenshank
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
20-30 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
6200-11.000, jul-aug (2012-2017)
Ramsar 1%
3300