Kleine Plevier, Charadrius dubius - foto: Harvey van Diek

Kleine Plevier

Charadrius dubius - Little Ringed Plover
Rode lijst
-
Broedpopulatie
1500-2000 (2018-2020)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend
Ramsar 1%
3100