Klein Waterhoen, Zapornia parva - foto: Harvey van Diek

Klein Waterhoen

Zapornia parva - Little Crake
Rode lijst
-
Broedpopulatie
0-8 (2018-2020)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend
Ramsar 1%
1900