Fazant, Phasianus colchicus - foto: Harvey van Diek

Fazant

Phasianus colchicus - Common Pheasant
Rode lijst
-
Broedpopulatie
21.000-26.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
50.000-100.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig