Patrijs, Perdix perdix - foto: Harvey van Diek

Patrijs

Perdix perdix - Grey Partridge
Rode lijst
Kwetsbaar
Broedpopulatie
4500-5500 (2013-2015)
Geschat maximum winter
15.000-20.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig