Noordse Stormvogel, Fulmarus glacialis - foto: Harvey van Diek

Noordse Stormvogel

Fulmarus glacialis - Northern Fulmar
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
6100-21.900 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
6600-39.100, aug-nov (2016-2021)
Ramsar 1%
69200