Krooneend, Netta rufina - foto: Harvey van Diek

Krooneend

Netta rufina - Red-crested Pochard
Rode lijst
-
Broedpopulatie
440-520 (2016)
Geschat maximum winter
260-360 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
530-1200, sep-okt (2012-2017)
Ramsar 1%
550