Krooneend, Netta rufina - foto: Harvey van Diek

Krooneend

Netta rufina - Red-crested Pochard
Rode lijst
-
Broedpopulatie
440-520 (2016)
Geschat maximum winter
160-470 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
410-860, mrt,aug (2016-2021)
Ramsar 1%
550