Boomkruiper, Certhia brachydactyla - foto: Harvey van Diek

Boomkruiper

Certhia brachydactyla - Short-toed Treecreeper
Rode lijst
-
Broedpopulatie
135.000-180.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
300.000-500.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig