Gekraagde Roodstaart, Phoenicurus phoenicurus - foto: Harvey van Diek

Gekraagde Roodstaart

Phoenicurus phoenicurus - Common Redstart
Rode lijst
-
Broedpopulatie
20.000-25.000 (2018-2020)
Geschat maximum doortrek
10.000-50.000 (2008-2012)