Gekraagde Roodstaart, Phoenicurus phoenicurus - foto: Harvey van Diek

Gekraagde Roodstaart

Phoenicurus phoenicurus - Common Redstart
Rode Lijst
-
Broedpopulatie
19.000-23.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
10.000-50.000 (2008-2012)