{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Krimpenerwaard

Overig - watervogelmonitoringgebied Krimpenerwaard

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Black-headed Gullfoeragerenseiz. gem.1338196920522253150416822061 1981+0
Black-tailed Godwitfoeragerenseiz. gem.101865262825280 1982+~
Eurasian Cootfoeragerenseiz. gem.3439273628892854288537423688 198000
Eurasian Wigeonfoeragerenseiz. gem.11820119381325812631144761616015870 1980+0
Gadwallfoeragerenseiz. gem.474441536598727726872 1980++++
Great Cormorantfoeragerenseiz. gem.197196202220240301307 1983++0
Great Egretfoeragerenseiz. gem.8185109116115155116 1980++++
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.2179272823603427176816632810 1980+++
Grey Heronfoeragerenseiz. gem.114127202148139193141 1981+0
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.2336219925843039293232283602 1980++++
Mallardfoeragerenseiz. gem.2827238826822670260226452617 1980--
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.1165109110681252115013281406 1980++0
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.1442214127473353169830021280 198100
Northern Shovelerfoeragerenseiz. gem.254294410325371409580 19800+
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.51264634?5? 1980---