{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Krimpenerwaard

Overig - watervogelmonitoringgebied Krimpenerwaard

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.153716952065257118931455 1981+0
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.865386658573 1982+~
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.313439263651469649054537 1980++
Eurasian Wigeonneefoeragerenseiz. gem.149901626914773142751748018522 1980++
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.78377086310659411227 1980++++
Great Cormorantneefoeragerenseiz. gem.260288273270237304 1983+++
Great Egretneefoeragerenseiz. gem.119163127159146132 1980+++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.191317232737363126392475 1980++~
Grey Heronneefoeragerenseiz. gem.142196144193147136 1981+0
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.325836364030442744684815 1980+++
Mallardneefoeragerenseiz. gem.264027192614215924642249 1980--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.107412701284125012501351 1980++
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.170130531297208620932551 198100
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.362391495386275388 198000
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.?6???? 1980---