{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Rottige Meenthe en Brandemeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Rottige Meenthe en Brandemeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Eurasian Tealfoeragerenseiz. gem.79115105167548071 2000--
Eurasian Wigeonslapenseiz. gem.86613166651284791957465 200000
Gadwallfoeragerenseiz. gem.9612610013111198109 2000+0
Great Cormorantfoeragerenseiz. gem.938015963656168 2000--
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.152079612708846241073894 1980~~
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.395509788372489900889 1980++~
Northern Shovelerfoeragerenseiz. gem.46394247653154 200000
Smewfoeragerenseiz. gem.1258710710 1980+~