{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Midden-Limburgse Maasplassen

Overig - watervogelmonitoringgebied Midden-Limburgse Maasplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Aalscholverneefoeragerenseiz. gem.446705539444679380 1980++~
Brandgansneefoeragerenseiz. gem.258279358238359329 1980++~
Fuutneefoeragerenseiz. gem.391356388386382353 1980+~
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.201621272519197830252248 1980++0
Kleine Zwaanneefoeragerenseiz. gem.000000 1980----
Kokmeeuwneefoeragerenseiz. gem.92514391082132111871225 198000
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.169817982128187923351924 1980++~
Krakeendneefoeragerenseiz. gem.297271400303506362 1980++~
Kuifeendneefoeragerenseiz. gem.738475609467472467 1980+--
Meerkoetneefoeragerenseiz. gem.193116591614151215971236 19800-
Slobeendneefoeragerenseiz. gem.383223282325 1980+~
Smientneeslapenseiz. gem.787816556451537439 1980+--
Tafeleendneefoeragerenseiz. gem.119957659132110 1980---
Wilde Eendneefoeragerenseiz. gem.12571015971740971837 1980--
Zilvermeeuwneefoeragerenseiz. gem.5990108101142122 19800~