{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Midden-Limburgse Maasplassen

Overig - watervogelmonitoringgebied Midden-Limburgse Maasplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.438203301308254273354 1980++~
Black-headed Gullfoeragerenseiz. gem.10989431207134792414391083 19800~
Common Pochardfoeragerenseiz. gem.3401882061581199575 1980---
Eurasian Cootfoeragerenseiz. gem.3448278824702221192716581616 198000
Eurasian Wigeonslapenseiz. gem.14121054811837783810553 1980++--
European Herring Gullfoeragerenseiz. gem.17479461585991109 1980--
Gadwallfoeragerenseiz. gem.383280279292298271428 1980+++
Great Cormorantfoeragerenseiz. gem.388291462446446706539 1980++~
Great Crested Grebefoeragerenseiz. gem.486508510473391355388 1980+~
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.3800326624213066168817932122 1980++~
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.3074255824892486202221292550 1980++0
Mallardfoeragerenseiz. gem.184613701306139212621020984 1980-0
Northern Shovelerfoeragerenseiz. gem.45394136373223 1980+~
Tufted Duckfoeragerenseiz. gem.143010921013733738475614 1980+--
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.?000000 1980----