{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Midden-Limburgse Maasplassen

Overig - watervogelmonitoringgebied Midden-Limburgse Maasplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.311257277357237359 1980++~
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.13549271441108313221167 19800~
Common Pochardneefoeragerenseiz. gem.158119967658132 1980---
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.222119301659161715191610 19800-
Eurasian Wigeonneeslapenseiz. gem.840786814555450539 1980+--
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.1585990108101142 1980-~
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.293298271412312508 1980++~
Great Cormorantneefoeragerenseiz. gem.447446705539445670 1980++~
Great Crested Grebeneefoeragerenseiz. gem.473391356388387381 1980+~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.307516961798212818812348 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.248720222130254119953060 1980++0
Mallardneefoeragerenseiz. gem.139012611020979745974 1980--
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.363832232822 1980+~
Tufted Duckneefoeragerenseiz. gem.733739475610468472 1980+--
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.000000 1980----